Texte Legal

L’empresa titular de www.albergmirador.com és MIRADOR PORT DEL COMTE SL amb CIF B25511643, amb domicili social a Edifici Mirador s/n, La Coma i la Pedra, 25284, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al Volum 775, foli 95, full L-14879, Inscripció 1a.
Per qualsevol consulta: info@albergmirador.com

En compliment del que estableix la LLei Orgànica 5/92 d’octubre, de protecció de dades de caràcter personal, li fem saber que les dades facilitades formen part d’un fitxer propietat del Mirador Port del Comte S.L. que té per objectiu gestionar les seves reserves i serveis. D’altra banda li fem saber que vostè pot exercir els drets d’accès, rectificació i cancel.lació dirigint-se al nostre mail info@albergmirador.com